Cele funkcjonowania ‘Programu Partnerskiego’

Z perspektywy osób z branży/kandydatów:

‘Program Partnerski’ daje możliwość wykorzystania własnych kontaktów w branży poprzez:

 • polecanie wartościowych kandydatów, znajomych,
 • wspieranie osób, które poszukują zmiany czy rozwoju zawodowego,
 • budowanie pozycji marki rec4rec PROJECT na rynku w zamian za wymierne korzyści finansowe.

Z perspektywy rec4rec PROJECT to przede wszystkim:

 • chęć budowania i wzmacniania sieci kontaktów z potencjalnymi kandydatami z branży,
 • pozyskanie nowych osób do współpracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku marki rec4rec PROJECT na rynku, poprzez mechanizm rekomendacji.

Założenia ‘Programu Partnerskiego’

Wychodzimy z założenia, że jedną z najbardziej skutecznych form wsparcia jest rekomendacja, polecenie. Chcemy skorzystać z takiej możliwości i zbudować sieć kontaktów z osobami z branży rekrutacyjnej i HR, które posiadając sieć swoich kontaktów osobistych i/lub zawodowych pomogą również nam zrealizować nasze cele networkingowe. Równocześnie osoby rekomendujące swoje kontakty do współpracy, mają możliwość wesprzeć w aktywny sposób swoich znajomych w poszukiwaniu nowej pracy lub zmiany zawodowej czy rozwoju zawodowym.

‘Program Partnerski’ skierowany jest zarówno do osób związanych zawodowo z szeroko rozumianą branżą HR, jak i osób reprezentujących inne branże, które mogą polecić kolegów do kontaktu lub bezpośrednio do naszych projektów.

Możliwe formy współpracy

Zimna rekomendacja’

przekazanie ogólnej informacji/danych o potencjalnej kandydaturze, bez uprzedzenia osoby rekomendowanej o potencjalnym kontakcie z naszej strony. Gdy w takim przypadku uda się za naszym pośrednictwem, z sukcesem zaproponować współpracę osobie rekomendowanej, partnerowi przysługuje wynagrodzenie na poziomie 200 – 500 zł w zależności od poziomu stanowiska rekomendowanego kandydata.

 

‘Ciepła rekomendacja’

przekazanie szczegółowej informacji/kontaktu do konkretnej osoby/kandydata potencjalnie zainteresowanego zmianą, pod konkretny projekt rekrutacyjny. Taka rekomendacja pomaga nam w najbardziej efektywny sposób nawiązać kontakt z potencjalnym kandydatem. Gdy w takim przypadku uda się za naszym pośrednictwem, z sukcesem zaproponować współpracę osobie rekomendowanej, partnerowi przysługuje wynagrodzenie na poziomie 200 – 1000 zł w zależności od poziomu stanowiska rekomendowanego kandydata.

Warunki współpracy

Sposób rekomendowania kandydatów

 • Polecanego kandydata nie ma w naszej bazie, w momencie przekazania rekomendacji. Informacja o statusie rekomendowanego kandydata do 48h,
 • Polecony kandydat zostanie obsadzony z sukcesem za naszym pośrednictwem w okresie 12 miesięcy od daty rekomendacji,
 • Polecony kandydat zakończy pomyślnie okres próbny.
 • Dane osoby rekomendującej: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon),
 • Dane osoby rekomendowanej:
 • Zimna rekomendacja: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon), aktualne stanowisko pracy – FORMULARZ REKOMENDACYJNY
 • Ciepła rekomendacja: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon), aktualne stanowisko pracy, projekt rekrutacyjny na który rekomendujemy znajomego, komentarz/dodatkowe informacje na temat kandydata – FORMULARZ REKOMENDACYJNY

Bonusy

Każda osoba, która w ciągu roku pomoże nam w pozyskaniu więcej niż 3 kandydatów do naszych projektów, będzie uprawniona do nagrody rocznej :)