Dla biznesu

Realizujemy projekty rekrutacyjne dedykowane dla ściśle określonego sektora biznesu – REKRUTACJI oraz HR.

Pozyskujemy wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów na wszystkie szczeble organizacji oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych ról i unikalnych dla branży kompetencji.

 

Dla kogo szukamy?

 • Branża rekrutacyjna: agencje doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, consultingowe
 • Hrowe Centra Usług Wspólnych (HR SSC) oraz Hrowe Centra Outsourcingowe (HRO)
 • Wewnętrzne działy HR: działy personalne, działy szkoleń, administracji, pay-roll, employee relations etc.
 • Działy wspomagające funkcje rekrutacyjne i Hrowe: działy administracji, sprzedaży, finansów etc.

Kogo poszukujemy:

 • doświadczonych konsultantów ds. rekrutacji z doświadczeniem w branżach: technicznej, oil&gas, engineering, medycznej, finansowo-księgowej, BPO, BPI, IT, produkcji&logistyki, sprzedaży, marketingu i innych
 • doświadczonych specjalistów z działów HR; wszystkie funkcje różne poziomy stanowisk
 • doświadczonych specjalistów wspomagających działy HR i branżę rekrutacyjną t.j. administracja, sprzedaż, finanse, analityczne, re-search, IT w HR
 • kandydatów z unikalnymi językami obcymi z branży HR
 • Administratorów i specjalistów procesów HR z doświadczeniem w HR SSC i HRO
 • pracowników kadry zarządzającej w obszarze HR (HR Managerów, HR Business Partnerów, Dyrektorów Zarządzających, Managerów Agencji, Liderów wszystkich procesów HR)

Poziomy stanowisk:

 • pełna gama stanowisk
  wyższego i średniego
  szczebla zarządzania

 • funkcje wysoko
  specjalistyczne

 • specjalizujemy się
  w nowych kompetencjach, kluczowych do realizacji poszczególnych zadań
  i funkcji

Rekrutacja Specjalistów z Branży MIX

W ramach usługi Rekrutacji Specjalistów z Branży MIX skupiamy się na poszukiwaniach kandydatów, spełniających kryteria połączonych funkcji i kompetencji. Najczęściej realizujemy projekty, gdzie wymagania dotyczą dwóch obszarów np. rekrutacja&rozwój, rekrutacja&sprzedaż, rekrutacja&szkolenia, rekrutacja&employee relations.

Executive Search

Usługa pozyskiwania wysokiej klasy profesjonalistów oraz kadry wyższego i najwyższego szczebla zarządzania w branży rekrutacyjnej i HR.

W naszych działaniach skupiamy się na:

 • bezpośrednim dotarciu /Direct Search/ do wykwalifikowanych managerów, kluczowych specjalistów, odznaczających się rzadko spotykanymi i trudno dostępnymi umiejętnościami na rynku pracy
 • identyfikacji odpowiednich osób poprzez analizę określonych grup zawodowych wśród firm o podobnym profilu, strukturze i organizacji
 • utrzymujemy bardzo wysokie standardy jakości relacji oraz komunikacji z kandydatem, przy zachowaniu najwyższego poziomu dyskrecji i poufności procesu

Branżowe Doradztwo Personalne

Naszych klientów wspieramy w ramach określonych obszarów:

 • profesjonalne doradztwo z zakresu polityki i standardów rekrutacyjnych
 • projektowanie kampanii rekrutacyjnych oraz procesów i etapów selekcji
 • budowanie i utrzymywanie trwałej i efektywnej relacji z rynkiem kandydatów w oparciu o elementy Employer Branding na etapie rekrutacji
 • budowanie motywacji oraz zaufania kandydatów na wszystkich etapach rekrutacji
 • partnerskie oraz operacyjne wsparcie w trakcie trwania całego projektu oraz asysta przy zarządzaniu projektem oraz jego elementami
 • efektywne wdrażanie nowych pracowników (on-boarding)
 • doradztwo związane z rozwojem potencjału ludzkiego w organizacji, w tym zarządzanie procesem oceny potencjału pracowników i kandydatów
 • audyt indywidualny lub też zespołowy – na poziomie projektu, wdrożenia oraz realizacji
 • wspieramy dalszy rozwój pracowników poprzez usługi związane z planowaniem ich kariery oraz sukcesji w organizacji
 • doradztwo w zakresie oczekiwań finansowych kandydatów w zależności od obszaru HR i poziomu w strukturze