Niniejszym aplikuję na: HR Administration&Payroll Manager (Poland)/ Kraków