Achieving
HR excellence

HR i PASJA w centrum uwagi

 DIALOG i WSPÓŁPRACA kluczem do sukcesu

NOWOCZESNE STANDARDY drogą do celu

 

Wybierz

Dlaczego rec4rec PROJECT?

Rekrutujemy tylko w obrębie HRu. Ta branża to nasza specjalizacja i znamy ją od podszewki.

Nasza ekspercka wiedza to dla naszych kandydatów gwarant kompetentnego procesu rekrutacyjnego a dla naszych klientów pewność trafnych rekomendacji.

Lata doświadczenia w środowisku biznesowym nauczyły nas jak ważne są nie tylko jakość usług i profesjonalizm, ale przede wszystkim szczere relacje i etyka zawodowa.

Tworzymy zupełnie nową jakość. Nie jesteśmy tylko pomostem między dowolną ofertą pracy a dowolnym kandydatem. Jesteśmy partnerami stale wspierającymi rozwój ścieżek zawodowych naszych kandydatów a naszym klientom pomagamy wzmacniać biznes poprzez zatrudnianie doskonale dopasowanych do potrzeb organizacji talentów z obszaru HR.

 • Wydajność

  Działamy szybko i skutecznie. Rozumiemy, że dynamika biznesu wymaga szybkiej reakcji. Wiemy, że rekomendacje muszą być trafne, aby biznes mógł podjąć szybkie decyzje. Wiemy też, że kandydaci w procesach rekrutacyjnych z niecierpliwością czekają na informacje zwrotne. Dlatego pomagamy osiągnąć najlepszy efekt przy jak najmniejszych nakładach czasu, emocji czy zastępczych i chwilowych zmian w organizacji.

 • Teamwork

  Współpracujemy! Ze sobą w zespołach projektowych. Z klientami przy określaniu profili kandydatów i czynników warunkujących sukces rekrutacji. Z kandydatami, aby zrozumieć ich potrzeby i udzielić wsparcia w dalszym rozwoju zawodowym. Osiągnięcie obopólnej satysfakcji jest możliwe tylko dzięki wielowymiarowej współpracy.

 • Pro-level

  Najwyższy poziom proaktywności. Bez inicjatywy i odpowiedzialności za własne działania sukces byłby bardzo odległy. Dlatego jesteśmy pełni pomysłów i zawsze aktywni. Wspieramy, doradzamy, wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Z klientami, kandydatami i między sobą. Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko nowe poziomy wyzwań. Każde jest osiągalne i daje siłę by stawić czoło następnemu.

 • Prestiż

  Definiujemy go, jako szacunek, poważanie i autorytet. Przyznajemy go naszym klientom gdyż oni najlepiej znają potrzeby swojej organizacji, naszym kandydatom gdyż nikt lepiej od nich nie wie, jakie są ich mocne strony, motywacja czy cele zawodowe oraz samym sobie, ponieważ nasza wiedza i postawa pozwalają nam stawiać siebie w pozycji silnego ‘partnera – eksperta’ tak dla kandydatów jak i dla biznesu.

Dane osobowe – Twoje prawa, nasze obowiązki

Przeczytaj więcej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest rec4rec PROJECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000628631;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. 6 ust. 1 pkt a) RODO...

Przeczytaj więcej →